Logo

HUMMINGBIRD Milena Dzienisiewicz

O mnie

Nazywam się Milena Dzienisiewicz i jestem psychologiem, psychoonkologiem oraz psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (w trakcie certyfikacji). 

Na co dzień pracuję w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, prowadzę prywatny gabinet, a także współpracuję z fundacjami wspierającymi osoby chorujące i angażuję się w projekty mające na celu edukację i promowanie profilaktyki chorób nowotworowych. Pracuję z osobami dorosłymi.

Obszary mojej pracy w zakresie psychoonkologii:
 • zmniejszenie odczuwanego cierpienia emocjonalnego,
 • poprawa przystosowanie psychicznego do choroby,
 • wspieranie poczucie kontroli nad życiem i aktywnego udziału pacjenta w leczeniu,
 • rozwijanie efektywnych strategii radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z choroby,
 • praca nad komunikacja (z bliskimi, z pracownikami ochrony zdrowia),
 • zachęcanie do otwartego wyrażania emocji.

Obszary mojej pracy w zakresie psychoterapii poznawczo - behawioralnej:
 • przewlekły ból,
 • choroby przewlekłe,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • lęk o zdrowie,
 • bezsenność.